Intern begeleider

Leerkracht met als taak interne begeleiding Tijdelijk

Auris Taalfontein - Auris Taalfontein zoekt een Leerkracht met als taak interne begeleiding met ingang van in Rotterdam.

Auris Taalfontein

Wil jij de leerlingzorg en onderwijskwaliteit een boost geven op een school voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Kun je collega’s stimuleren, coachen en meenemen in een continu veranderende wereld? Ben je flexibel en toe aan een uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Auris Taalfontein is, voor een kwaliteitsimpuls in haar onderwijs, op zoek naar een ervaren en gedreven
 
Leerkracht met als taak interne begeleiding
voor 0,8 tot 1,0 fte
 
Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 jaar op payroll-basis.
 
Het werkterrein van de intern begeleider richt zich vooral op de individuele leerlingzorg, onderwijskundige vernieuwing (opbrengstgericht werken) en de professionele ontwikkeling van leraren (coaching). Je werkt intensief samen met de logopedisten, leerkrachten en onderwijsassistenten. Je bent in het bezit van een Pabo-diploma en hebt bij voorkeur kennis van de doelgroep leerlingen met een TOS. Verder kun je inspelen op gedragsproblemen.
De intern begeleider werkt onder verantwoordelijkheid en in opdracht van de teamleider van de school.
 
Meer concreet zijn de taken (niet uitputtend):

 • evalueren en bijstellen leerling-zorgstructuur (1-zorg route)
 • controle op gemaakte afspraken met betrekking tot leerlingzorg
 • leerkrachten begeleiden bij het samenstellen, uitvoeren en evalueren van de groepsplannen, de individuele extra onderwijsbehoefte, intensieve zorg en OPP
 • bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, onder andere middels observaties in de groepen
 • plannen en houden van groepsbesprekingen
 • voeren van advies-en probleemoplossende gesprekken met leerkrachten
 • jaarlijks opstellen van de toets-kalender, verzorgen van toets-materiaal
 • collega’s informeren/ instrueren met betrekking tot toetsen en registratie in leerlingvolgsysteem
 • coördineren instroom nieuwe leerlingen en uitstroom schoolverlaters
 • coördineren arrangement aanvragen cluster 2
 • coördineren uitstroom naar cluster 3, 4, en SBO met daarbij contact met WSNS onderhouden
 • externe contacten onderhouden

 
Wij bieden

 • een lerende omgeving en begeleiding
 • het werken in een enthousiast, betrokken en gemotiveerd team dat de best mogelijke resultaten met de leerlingen wil behalen
 • geweldige leerlingen met uitdagende vraagstellingen
 • een uitdagende en afwisselende baan

 
Wij verwachten

 • volledige lesbevoegdheid (Pabo-diploma)
 • iemand die een handelingsgerichte aanpak weet te realiseren
 • communicatieve vaardigheid, flexibiliteit, reflectief vermogen en zelfstandigheid
 • iemand die planmatig werkt en de werkzaamheden goed kan coördineren
 • optimale samenwerking met diverse disciplines binnen de school
 • iemand die gericht is op onderwijsvernieuwing en verbetering
 • kennis van en visie op passend onderwijs
 • ervaring en affiniteit met de doelgroep
 • een afgeronde opleiding intern begeleider en ervaring met deze taak
 • bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 
Arbeidsvoorwaarden

 • salaris conform CAO PO, schaal LB, inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring
 • het betreft een tijdelijke aanstelling op een tijdelijke vacature, eventueel op payroll-basis

 
Meer informatie
Kijk op www.auris.nl voor meer informatie over Auris Taalfontein. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rianne Doeleman, regiodirecteur Auris Taalfontein, via telefoonnummers 010-4821088 of 06-26673222.
 
Solliciteren
Je brief met motivatie, CV en referenties kun je tot 14 januari 2017 ter attentie van Rianne Doeleman sturen naar de administratie van Auris Taalfontein, via e-mailadres taalfontein.administratie@auris.nl. De gesprekken zullen zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden.
 
Meer over de werkgever
Auris Taalfontein is een dynamische cluster 2-school. Wij verzorgen onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met een ernstige TOS, leerproblemen en kinderen met een stoornis in het autisme spectrum (ASS).
 
Auris Taalfontein is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep, de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Over deze werkgever
 Op Auris Taalfontein geeft een enthousiast team van leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten en ondersteuners onderwijs aan leerlingen met een communicatieve beperking. De leerlingen, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, hebben een TOS, soms in combinatie met een stoornis in het autisme spectrum.
 
Auris Taalfontein is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep, de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal.

Vacature overzicht

 • Geplaatst: 4 jaar geleden geplaatst
 • Sluitdatum: 13 januari 2017
 • Plaats: Rotterdam
 • Functietitel: Leerkracht met als taak interne begeleiding